This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Malware är ett engelskt ord. Det är sammansatt av två termer – ”malicious software” som på svenska betyder skadlig programvara.

Malware har för avsikt att skada en del av dina program utan att du som användare märker det.

Man skiljer mellan olika typer av malware. En del är programerade för att spionera på användaren . Andras syfte är att stjäla dina lösenord, tredje vill göra intrång i dina persondata för att stjäla pengar från ditt bankkonto. Malware sprids via mejls eller olagliga filer som man öppnar av misstag.

Tecken på att din dator fått malware

Vilka tecken visar att din dator är smittad eller attackerad? Tänk på att den skadliga programvaran tenderar att vara så osynlig som möjligt.

Ett tydligt tecken på att din dator attackerats är ifall du märker att den är långsammare än vanligt. Tempot sänks oftast på grund av att det finns en software i bakgrunden som arbetar samtidigt och tar mer kraft. Ett virus kan även leda till en långsammare och svårare avstängning av din enhet.

Om du ar svårt att spara filer på din dator betyder det också att den blivit attackerad av malware. Programvaran tar plats i det befintliga lagringsutrymmet och det är även orsaken till att du som användare inte har samma möjlighet att spara information.

Hur skyddar du dig från malware?

Går det att skydda din dator från malware? Och hur i sådana fall? Installation av antivirusprogram på din enhet/dator är blad det bästa du kan göra för att skydda den. Sådana typer av program kan du hitta på nätet. De kostar olika men de har samma syfte.

Titta gärna genom dina inställningar till ditt mejlkonto. Ställ in alla mejl som skickas från okända adresser att hamna i en avskild folder. Många väljer att hänvisa till Spam – foldern. Det är ett bra sätt att skydda mejlboxen från skadliga mejls. Flera tips kan du hitta på nätet.