This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Vi lever i ett intressant samhälle. Ett samhälle som i många avseenden är ett delat samhälle. Nog delar vi väldigt många värderingar med varandra men när det gäller intressen och fritidsaktiviteter är det tydligt att det har skett en uppdelning, en uppdelning som möjliggjorts av två viktiga förändringar i samhället: 1. Att svenskarna har blivit rikare, 2. Att internet har blivit allmänt tillgängligt och nyttjat.

Internet har gjort att våra medievanor nu är fragmenterade. Vi konsumerar inte samma media som alla andra i samhället utan istället konsumerar vi det vi vill – och det finns oändliga val att göra.

Den ökade rikedomen har gjort att vi kan leva våra liv mycket mer bekvämt och det har gjort att vår fysiska aktivitet polariserats. Det är numera ett val att vara fysiskt aktiv eller inte. När tidigare alla människor fick en dos fysisk aktivitet för att det var tvunget för att sköta sitt liv är det numera möjligt att helt avstå från fysisk aktivitet. Detta har gjort att många människor är fysiskt inaktiva medan andra är väldigt fysiskt aktiva. De personer som är väldigt fysiskt aktiva är det på en nivå som tidigare inte var vanlig bland vanligt folk. Den ökade rikedomen har inflytande också på denna fysiska aktivitet.

Träning på hög nivå

När en person tränar på väldigt hög nivå utan att vara en professionell utövare finns det ett antal utmaningar att hantera. En av dessa utmaningar är att återhämtning efter träningspass blir hindrande. Återhämtning tar tid om man till exempel inte får massage eller annat stöd. Detta är något som Optima Sport Recovery har tagit fasta på och utvecklat särskilda verktyg för att lösa. Den massage som Optima Sport Recovery ger möjlighet till med för att idrottsutövaren kan träna oftare och mycket hårdare än vad som annars skulle vara fallet. Läs mer om Optima Sport Recovery här.