This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

För att lyckas i livet behöver man en solid utbildning. Det är nog få personer som inte skulle hålla med om det påståendet. Att lyckas i livet är dock inte bara att tjäna stora pengar eller att få en maktposition. Lyckas i livet är mycket mer än så, eller behöver alls inte innehålla de sakerna. Att lyckas i livet är många gånger detsamma som att inte misslyckas, och allt det utifrån de egna förväntningar och mål man själv har. Att lyckas kan således vara att uppnå det som vi skulle kunna kalla för den ”svenska drömmen”. Den svenska drömmen innehåller saker som att kunna bilda familj, äga sitt eget hem, äga en bil och en båt, ha ett sommarställe och att kunna åka utomlands en gång per år. Den svenska drömmen består också av väldigt mycket trygghet. Det handlar om att ha social säkerhet och att inte stå ensam om olyckan skulle slå till. För att kunna uppnå allt detta är det en sak som står i centrum och det är att ha en fast anställning.

Den fasta anställningen är central för det svenska samhället och för att kunna få den, och därigenom uppnå det som vi kallar för den svenska drömmen, behöver man en bra utbildning som gör att man kan ta de första stegen på arbetsmarknaden.

Utbildning för livet

Lego mindstorms är ett verktyg som har tagits fram för att hjälpa barn just med att få en bra utbildning. Det är extremt viktigt att även de barn som har det lite svårt i skolan kommer igenom skolan och får ett första arbete. Det är möjligt att hjälpa alla barn att nå en nivå där de kan bli anställda, det gäller bara att följa upp deras resultat och att sätta in resurser där resurserna som bäst behövs. För detta behövs det mycket bra verktyg – som Lego mindstorms.