This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Vi lever i ett samhälle som utvecklas väldigt snabbt och detta ställer mycket höga krav på att yrkesverksamma personer klarar att verka på ett framgångsrikt sätt i detta samhälle. Ett av de områden som verkligen gått snabbt framåt är digitaliseringen, och den kräver enormt mycket programmerande. Det finns heller ingen anledning att tro att detta behov kommer att minska framöver. Det kommer snarare att öka tror vi.

Varför är det viktigt att lära sig programmering

Varför är det då så viktigt att lära sig om programmering? Jo, programmering är det som man behöver kunna för att skriva program till alla de maskiner som numera styrs av datorer. Programmering kommer med andra ord att bli en av de allra viktigaste sakerna en person behöver ha med sig i yrkeslivet – oavsett om man jobbar som programmerare eller som brukare av apparater som styrs av program.

 

Det är också så att för alla andra personer som verkar i samhället, som privatpersoner eller professionella, så kommer vi att använda apparater som styrs av program och då är det mycket bra att veta hur dessa apparater fungerar.

Vad är Lego mindstorms

Lego mindstormsär ett sätt att lära barn att programmera genom att applicera problem från verkligheten på Lego. Det är koncept och tekniska lösningar som varvas. Lego mindstorms kan lätt användas för elever som går i fjärde klass och uppåt.

Sammanfattning – Lego mindstorms

Programmering är en väldigt viktig kompetens i det moderna samhället och det finns ingen anledning att tro att dess betydelse kommer att minska i något avseende. Det samhälle som vi lever i styrs av apparater och snart är de alla uppkopplade och styrs av datorer som i sin tur styrs av program.

 

Det är med andra ord viktigt att programmering får ta plats i skolan. Lego mindstorms är ett sätt att ge programmering den platsen.