This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Ibland när jag haft coaching- sessioner har jag hört folk säga att de känner sig en smula trötta och omotiverade. Det är lätt att lullas in iden gråa vardagen och man bör vara uppmärksam på dessa tankar. Då och då har vi människor behov av inspiration. Inspiration kan ibland komma från idéer man får, men oftast kommer det från andra människor. Att se eller uppleva andra människor som gör eller berättar om spännande saker kan skapa inspiration. Vi människor speglar oss i varandra, och när vi möter intressanta människor med positiv energi så smittas vi ofta. Vi bliver inspirerade.

En stor osynlig kraft som kan flytta berg

Inspiration föder energi och motivation. Hjärnans funktioner och krappens hormoner kommer upp i tempo och allt känns plötsligt lättare. Där man först såg problem ser som inspirerad bara möjligheter. Inspiration är nästan som en osynlig kraft. Och människor med skarpa sinnen, motivation och som ofta känner sig inspirerade är också oftast dem som upplever mest succé. Om man tar en kik på idrottens värld finner man att de flesta stora stjärnorna som barn har haft idoler inom sin sport. De har tittat på hur dessa gjort, tränat och spelat och det har givet dem inspiration och motivation. Det samma ser man ofta även hos framgångsrika politiker. De har upplevt andra som skapat förändring och blivit inspirerade.

Uppsök inspiration aktivt

Mitt bästa råd är därför att uppsöka inspiration aktivt. Detta så snart man känner att vardagen bliver allt för slentrian och grå. Eller när ens energinivå känns fallande. Ett utbrett sätt att få inspiration är att gå på föreläsningar med intressanta föreläsare. Att man lyssnar till ett föredrag innebär naturligtvis inte alltid att man automatiskt känner sig inspirerad. Men om man lyssnar på människor som är bra föreläsare berätta om sitt liv och eller sina prestationer inom ett område som man är intresserad av skapas ofta inspiration. Vissa duktiga föreläsare inspirerar även om de talar om något ointressant. Ganska enkelt tack vare det sätt de är och talar på och den energi de sprider. Vad är inspireras du av?