This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Om jag skall kunna coacha någon, och därmed stötta och hjälpa vidkommande från a till b, måste jag kunna möta han eller henne där hen är. Detta betyder bland annat att jag måste vara öppen och nyfiken, och jag bör lägga märke till detaljer. Ofta kan små detaljer ge ledtrådar om hur människor har det. Det är inta alltid enkelt att vara ärlig när man skall kommunicera ut det som man verkligen vill med ord. Men kroppsspråk och små detaljer i beteende eller klädsel kan ofta avslöja hur någon egentligen har det.

Kroppsspråk inklusive ansikte och ögon

Innan jag utbildade mig inom området NLP och coaching visste jag redan att kroppsspråket är en väsentlig del av kommunikation. Men förr tänkte jag mest på stora kroppsliga uttryck såsom armföring och hur man står osv. när jag tittade på kroppsspråk. Men kroppsspråk kan vara mycket mera subtilt ibland, och exempelvis kan våra ögon avslöja ledtrådar om vad vi tänker på. Hur det hänger samman är skall jag inte fördjupa mig i med denna artikel. Poängen är att det handla om att alltid vara uppmärksam på detaljer. Förutom detaljer i kroppsspråket kan det även vara att man är uppmärksam på detaljer i det som faktiskt blir sagt.

Tränar genom att observera människor och miljöer

Eftersom jag generellt intresserar mig för beteende och människors natur, har jag inget emot att observera människor och studera deras kommunikation och beteende. När möjligheten ges, kan jag observera människor (i offentliga rum självklart) och miljöer, och öva mig i att uppmärksamma detaljer. Det kan vara små detaljer som t.ex. helt ner på en nivå där man upptäcker att någon kanske har speciella skosnören, eller kanske har en tendens att luta sig lite till ena sidan när de talar med andra. Det kan även vara detaljer i miljön som t.ex. blad som faller eller skräp som blåser in. Det är ibland fascinerande vilka små detaljer man kan få öga på, när man tränar sig uppmärksamhet. Lägger du märke till detaljer?