This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Fintech har varit en av de absolut hetaste branscherna under många år. Själva idén att kombinera de höga vinsterna från finansiella tjänster med den skalekonomi som internet erbjuder har visat sig vara extremt framgångsrikt och gjort fintech till en vinnare bland branscher på börsen. Kapitalet har rusat in i branschen och entreprenörerna har blivit rika. Det finns mycket mer att läsa om fintech på internet, här till exempel breakit.se.

Det sätt som fintech vuxit sig starkt är starkt kopplat till en av de starkaste strukturerna i samhället, nämligen att det är en ständigt ökande konsumtion som är basen för nästan allt välstånd. Om denna struktur, samhällets fokus på konsumtion, ändras kan det hända att fintech drabbas av en kris.

Fintech starkt kopplat till konsumtion

Att fintech är stå starkt kopplat till konsumtion hänger samman med att det är just finansiering av konsumentköp som är den marknad som fintechbolaget så fint kunnat gå in på och få marknadsandelar. Det underlättar väldigt mycket för de företag som säljer varor och tjänster att kunna få stöd av ett fintechbolag som kan ta hand om hela betalningen. För att arrangera betalning per faktura själv kan vara mycket krävande för ett bolag, särskilt om det är ett mindre bolag.

Men vad händer om konsumtionen av varor och tjänster helt plötsligt sviktar?

Klarar fintech en värld utan växande konsumtion?

I en värld så beroende av konsumtion som vår värld är så är det svårt att se hur ett fintechbolag som är byggt just på premissen att konsumtionen hela tiden kommer att öka kommer att överleva. Det kommer helt enkelt inte finnas en växande marknad att agera på och det kommer att göra det mycket svårt för fintechbolagen att göra vinster. I en miljö där konsumenterna drar öronen åt sig och börjar spara blir det än svårare att tjäna pengar på finansiering.