This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

För den som äger en villa som står på en tomt som inte är jätteliten finns det idag mycket goda möjligheter att sätta upp ett litet hus som man kan använda som förråd, garage, extra rum eller till och med som en liten bostad för eget bruk eller för uthyrning.

Det är till och med så bra ordnat att om inte detta hus överskrider tjugofem kvadratmeter eller står närmare grannen än fyra meter, det kan dock stå närmare grannen om denne ger sitt medgivande, så behövs inget bygglov utan endast en anmälan till byggnadsnämnden att husbygget nu sätts igång.

Denna hustyp kallas för attefallshus och är ett initiativ från staten som är tänkt att uppmuntra till husbyggen och förtätning av villaområden för att skapa fler bostäder i Sverige. Eftersom det är så lätt att sätta upp ett attefallshus har de också blivit ganska vanliga på den svenska marknaden.

Attefallshus kan komma som en modul

Eftersom ett affefallshus är relativt litet kan det levereras som en modul, det vill säga att huset är färdigtbyggt på fabriken och kan transporteras till din tomt på ett lastbilsflak och bara lyftas på plats. Detta kallas för att huset är nyckelfärdigt, alltså redo att användas direkt när det levereras. Det bästa är förstås att göra en budget innan huset köps in eftersom det, trots de ofta låga kostnaderna, är en kostnad. Om du inte skulle ha egna medel för att köpa huset finns det flera alternativ.

Ta ett smslån för att köpa huset

Ett alternativ för finansiering är att ta ett så kallat sms lån. Ett smslån är ett mycket smidigt lån som kan tas av personer som vill ha pengar snabbt och inte har lust att gå igenom en krånglig låneprocess. En av de stora fördelarna med smslån är att någon säkerhet för lånet inte behöver ställas.