This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Det har länge stått klart för de flesta människor att tristess är något som är negativt för livskvaliteten. Det är därför omvänt lätt att tro att högsta fart framåt då är av godo för livskvaliteten, men så är dock inte fallet. Det är som med allting annat i livet balans som är det viktigaste.

Det finns många fördelar med att vara mycket aktiv i livet men det finns också en del nackdelar, de främsta nackdelarna på medellång sikt är att det kostar pengar att vara aktiv. När man är ute och rör på sig så spenderar man pengar på ett helt annat sätt än om man är hemma. Visst går det att ta ett snabbt smslån för att lösa problemet med pengar, tryck här för mer information, men det är kanske inte något som man kan göra om och om igen så fort pengarna tar slut.

Varför är det så viktigt att vara aktiv?

Varför är det då så viktigt att vara aktiv? Det finns en mängd förklaringar till det. För det första är det omvänt så att tristess och leda är rent farligt för oss människor. Det kan lätt bli så att vi tappar lusten att göra någonting alls om vi har för lite att göra. Det är därför viktigt att vi aktiverar oss och kommer ut bland folk, prövar nya saker, lär oss nya saker med mera som gör att vi stimuleras.

Kan man sortera in aktiviteter i olika fack?

Kan man sortera in aktiviteter i olika fack för att avgöra vilka som är bättre än andra? Det är som vanligt så att de aktiviteter som är bra sällan är lika bra om man ägnar sig åt dem helt och hållet. Man kan väl säga att aktiviteter som inte sliter alltför mycket på kroppen är bra för hälsan i långa loppet.