This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

En webbplats är kärnan i all digital marknadsföring. Ensam är det en kraftfull kanal men det är också något som behövs för att genomföra en mängd olika kampanjer online. En webbplats bör representera varumärket, en produkt eller en tjänst på ett tydligt och enkelt sätt.

Hemsidan ska vara snabb, mobilvänlig och enkel att använda. Den är det första som ett företag bör fokusera på att ha på plats för dig som har ansvar för den digitala marknadsföringen.

PPC-reklam (Pay-per-Click)

Pay-per-Click (PPC-reklam) gör det möjligt för en marknadsförare att nå användare på ett antal digitala plattformar via betalda annonser. PPC-kampanjer kan skapas på Google, Bing, LinkedIn, Twitter och Facebook och visa annonser för personer som söker efter termer relaterade till företagets produkter eller tjänster.

En PPC-kampanj kan effektivt segmentera användare baserat på egenskaper som ålder, intressen, plats eller kön. De mest populära PPC-plattformarna är Google Ads och Facebook Ads.

Som namnet antyder behöver du betala för PPC – varje gång någon klickar på din annons betalar du en viss summa. Hur hög denna summa är beror på hur högt du budar, ju högre du budar desto fler klick får du men till en högre kostnad.

Förutom detta finns många andra parametrar som avgör hur många klicka du går såsom relevans av annonsen, hur ofta den syns, kvaliteten på landningssidan etc.

Digitala kanaler fungerar inte ensamt

Många digitala kanaler fungerar inte ensamt utan behöver tacklas med en strategi där den ena kanalen leder till den andra och samverkar. Tex. en annons på Facebook som tar besökaren till en hemsida. Det är med andra ord en kanal av annonser och reklam online som en potentiell kund ska gå igenom.

Outsourca digital marknadsföring

Ett företag som är experter på både digital marknadsföring är NOGA digital marknadsföring. Genom att outsourca marknadsföringen till ett företag som NOGA slipper du själv sätta dig in i den ibland komplicerade världen av digital marknadsföring. NOGA tar hand om jobbet åt dig och låter dig fokusera på din kärnverksamhet.