This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Det blir ett högskoleprov i höst – om än i begränsad skara. Allakando upplever nu en stor efterfrågan på läxhjälp inför provet och erbjuder därför en hybrid mellan digital och fysisk undervisning inför kursen.

 

Det har varit många besked kring huruvida det skulle bli något högskoleprov i höst eller inte. Först aviserade ansvarig myndighet, Universitets- och högskolerådet, att det inte fanns förutsättningar att genomföra provet nu under hösten med anledningen av arbetet med att stoppa smittspridningen av Coronaviruset – COVID19. Men riksdagen valde ändå att fatta ett beslut och uppmana regeringen att se till att högskoleprovet, HP, kan genomföras. 

 

Regeringen gav flera olika besked men nu ligger beskedet fast – provet kommer att genomföras för de som inte tidigare har skrivit provet. Emellertid så kommer inte alla kunna skriva provet, utan det är begränsat till de som inte har skrivit provet förut och det är först till kvarn som gäller. Det är dock många som nu avser att försöka få en plats och provet och som vill ha läxhjälp av Allakando för att kunna förbereda sig bäst inför provet som kommer. 

 

Många tycker att läxhjälp inför provet är en mycket klok investering – då läxhjälp inför provet kan leda till att man får ett bra resultat på provet och faktiskt kommer in på den utbildning man vill komma in på.

 

Läxhjälp inför kommande högskoleprov

Allakando erbjuder läxhjälp för den som ska skriva högskoleprov. Det är helt enkelt privatundervisning där en skicklig och erfaren lärare, som själv skrivit HP och besitter goda kunskaper i det som testas på provet, hjälper dig att studera på rätt sätt inför provet. Läraren begripliggör begrepp och modeller som är viktiga att kunna och hjälper dig att öva på tidigare högskoleprov.

 

Läxhjälp digitalt och på plats

Konceptet för läxhjälpen som Allakando bedriver inför det kommande högskoleprovet är mycket flexibelt. Du kan både få undervisning fysiskt, antingen hemma hos dig, på ett bibliotek eller på annan plats som du och läraren kommer överens om. Det går också bra att få undervisning digitalt inför högskoleprovet, via Allakandos lärplattform på internet, om du så önskar.

 

Digital kurs inför högskoleprovet kombinerat med läxhjälp

Allakando har utvecklat en mycket populär digital kurs inför högskoleprovet. Det är en kurs som innehåller en provbank av frågor som är utvecklade utefter de frågor som ställs på provet.  Om du köper kursen så anger du vad ditt målresultat på HP är och sedan anpassar sig kursen efter det och ger dig löpande feedback på vad du gör bra och vad du behöver utveckla, samt ett estimat på vilket resultat du ligger på.

 

Allakandos kurs inför högskoleprovet – höjer du dig inte får du pengarna tillbaka

Allakandos kurs är så pass bra att bolaget vågar utlova en höjningsgaranti – om du använder dig av kursen och pluggar så kommer du höja dig – om du inte gör det får du pengarna tillbaka. Snitthöjningen för de som läser kursen är 0,4 på provet, men det är många som höjer sig betydligt mer än så.